office@ropotamo.eu
ул."Търговска"№2
+359.659.92719

Шишчето се сервира без гарнитура